Pied à Terre Reizen

Pied à Terre Reizen is Certified Partner van Travelife.

Duurzaamheid is een begrip dat, zeker de laatste jaren, steeds meer voorkomt in het nieuws. Mede door klimaatverandering en de zichtbare effecten hiervan wordt steeds duidelijker dat People / Planet / Profit zicht niet meer op een duurzame wijze tot elkaar verhouden.

Zeker voor de reisbranche, wereldwijd een belangrijke speler in deze, valt er nog veel te winnen. We weten dat wij met onze reizen een niet te vermijden invloed uitoefenen op het milieu, klimaat en de natuur en cultuur op de verschillende reisbestemmingen. Door voortdurend alles te doen om eventuele negatieve effecten van onze reizen tot een minimum te beperken, terwijl we de positieve effecten stimuleren, hopen wij toch een goede balans te vinden.

Duurzaamheid Missiestatement

Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van ons product te minimaliseren. Wij steunen onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te behalen, creëren meer bewustwording onder onze afnemers en stimuleren meer duurzaam reisgedrag van onze reizigers en begeleiders.

Pied à Terre Reizen streeft de volgende doelstellingen na:

 • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
 • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
 • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
 • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Pied à Terre Reizen.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

 • de keuze van leveranciers met wie wij werken
 • de keuze voor onze manier van reizen
 • de interne bedrijfsvoering

ANVR

Pied à Terre Reizen is aangesloten bij de ANVR en hanteert de uitgangspunten, gedragsregels en besluiten voor duurzaam toerisme zoals binnen deze organisatie zijn afgesproken. Wij streven ernaar duurzaamheid in de verschillende facetten van de bedrijfsvoering te laten meewegen, dit zowel binnen de interne organisatie alsook in de samenwerking met externe partners.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de reizen niet alleen nu voor u bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Travelife

Pied a Terre Reizen is bezig met het Certified Level partnerschap van Travelife. In 2023 willen wij een door Travelife gecertificeerde organisatie zijn. Travelife is een duurzaam certificeringsprogramma speciaal ontwikkeld voor reisorganisaties en accommodaties. Zo ondersteunt deze organisatie ons door middel van duurzaamheidscriteria gericht op het verbeteren van sociale- en milieuaspecten op onze reisbestemmingen. Dit doen zij door middel van trainingen, planningen en rapportages. Voor de toekomst hopen wij meer van onze leveranciers en accommodaties kennis te laten maken met Travelife.

FairClimateFund

Terwijl wij in het Westen grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, hebben mensen in ontwikkelingslanden hier veel meer last van. FairClimateFund maakt projecten mogelijk die CO₂-uitstoot reduceren en daarnaast een betere toekomst geven aan mensen in ontwikkelingslanden. Dit doen zij door te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden met een focus op schonere kookoplossingen en het planten van bomen volgens eerlijke uitgangspunten. Met de CO₂-credits die deze projecten genereren, betalen lokale huishoudens hun investering terug.

FairClimateFund is een sociale onderneming gestart in 2009 en onderdeel van de ICCO Group waarvan de ICCO Cooperation de aandeelhouder is. De stichting ICCO, opgericht in 1964, is het enige lid van de coöperatie. De directie van de ICCO Group staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

De projecten zijn Fairtrade gecertificeerd en genereren Gold Standard/ Fairtrade Carbon Credits. Zij verkopen deze CO₂-credits tegen een eerlijke prijs aan particulieren en bedrijven in westerse landen die de CO₂-uitstoot willen compenseren die ze (nog) niet kunnen verminderen.

De inkomsten van de CO₂-credits dekken de kosten van het project. Lokale huishoudens betalen hun kooktoestellen af met de CO₂-credits die ze produceren en ze ontvangen een Fairtrade premie die wordt geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.

CO2-compensatie

Bij CO₂-compensatie zorgt u ervoor dat er, in ruil voor de CO₂-uitstoot die u veroorzaakt, ergens anders minder CO₂ wordt uitgestoten of CO₂ uit de lucht wordt gehaald. Daarmee compenseert u uw CO₂-uitstoot.

Bij het boeken van de reis bij Pied à Terre Reizen wordt de CO2-voetafdruk van de reis gecompenseerd. Deze is berekend voor de hele reis en betreft het vervoer naar en op de bestemming, de accommodatie, het transport bij excursies, de inbegrepen maaltijden en excursies en eventuele extra dagen bij de pré- en posttours.

Pied à Terre Reizen zal dit trachten te stimuleren, evenals bij partners voor wie wij reizen uitvoeren, bijvoorbeeld voor NRC, Elsevier Weekblad en TROUW. Kijk voor meer informatie op www.fairclimatefund.nl.

 Onze aanpak ten aanzien van Duurzaamheid

Wij trachten bij het organiseren van onze reizen zo verantwoordelijk mogelijk keuzes te maken om de mogelijke negatieve effecten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch willen wij inzicht geven in onze werkwijze en ponze plannen betreffende duurzaam ondernemen.

Wij zijn een reisorganisatie. Wij organiseren niet alleen excursies binnen Nederland maar ook reizen binnen en buiten Europa. Inherent hieraan is dat wij gebruik maken van internationale vluchten en dergelijke. Toch proberen wij door onze keuzes het effect op de lokale omstandigheden zo positief mogelijk te laten zijn, zowel voor mens als natuur. Dit is echter niet altijd eenvoudig. We reizen meer en meer binnen Europa, waarbij klanten er voor kunnen kiezen per eigen vervoer te reizen of per trein. Ook bieden we tegenwoordig busreizen aan ter plaatse. Wij organiseren momenteel geen cruises meer, mede vanwege de negatieve uitwerking op het milieu. Ter plaatse gebruiken wij ofwel de bus of de trein dan wel openbaar vervoer (zoals metro). Ook wordt voor excursies steeds vaker de fiets gebruikt. Wij organiseren nooit excursies die op een of andere wijze impact hebben op natuurgebieden en dierenleven.

Wij maken bijna altijd gebruik van hotels in het centrum van steden, waardoor er over het algemeen minder gebruik gemaakt hoeft te worden van busvervoer ter plaatse – al wandelend kunnen de meeste excursies uitgevoerd worden. Vanaf 2023 willen wij de keuzes voor de accommodaties verder specificeren door een database van gecertificeerde hotels aan te leggen. Van belang daarbij is dat het grotere hotelondernemingen vaak lukt zich te certificeren terwijl wij veelal gebruik willen maken van meer authentieke en vaak kleinere hotels. Toch zullen wij hier bij onze keuzes zoveel mogelijk rekening houden.

Onze begeleiders en lokale gidsen zijn per reis op de hoogte van de richtlijnen ter plaatse, ook betreffende het milieu. Zij zullen dit indien relevant ook met onze deelnemers communiceren.

Ook wijzen wij deelnemers op de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de aankoop en export van historische of religieuze souvenirs met materialen van bedreigde flora en/of fauna van een bestemming.

Onze doelstellingen

1          CO2 neutraal reizen en verlaging van de gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger

Onze reizen zijn CO2-neutraal. Dit wordt gecompenseerd via een samenwerking met Fair Climate Fund. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen.

Wij werken veelal met grotere groepen zodat wij lezingen kunnen verzorgen met bekende specialisten – vaak een van de redenen waarom men voor onze reizen kiest. De excursies echter maken wij weer in kleinere groepen. De groepen van onze reizen bestaan in de regel uit maximaal 25 deelnemers. Maar om de impact te verkleinen reizen ter plaatse 2 groepen in 1 bus en splitsen ze zodra zij op locatie zijn. Ook proberen we lokaal met het openbaar vervoer, per fiets o te voet te reizen. We werken veelal rechtstreeks met lokale restaurants, agenten, instanties, gidsen en busondernemingen, waardoor de opbrengsten de plaatselijke economie stimuleren.

We stimuleren reisbegeleiders en deelnemers om hun voetafdruk zo klein mogelijk te houden tijdens de reis.

2          Gebruik maken van directe vluchten

Een directe vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom stimuleren wij actief dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door non-stop vluchten aan te bieden en slechts wanneer dit niet mogelijk is, of indien het commercieel gezien noodzakelijk is, voor een vlucht met een overstap te kiezen. Als alternatief wordt dan de rechtstreekse vlucht aangeboden.

Niet alleen de internationale vluchten leveren vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Er zijn vaak goede alternatieven voorhanden om trajecten per trein of bus af te leggen.

We bieden in 2023 meer reizen binnen Europa aan en bieden bij onze reizen de mogelijkheid om per trein naar de bestemming te reizen als alternatief voor een vlucht, indien dit mogelijk is. Ook proberen we begeleiding met alternatieven voor vluchten te laten reizen. Indien dit vanwege de afstand niet mogelijk is dan kiezen wij voor rechtstreekse vluchten.

3          Reizigers overtuigen om met de trein naar Schiphol te gaan

De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein. Wij zullen dit in de communicatie naar onze klanten benadrukken.

4          Werken met lokale partners die duurzaamheid hoog in aanzien hebben

Dit heeft zowel betrekking op de accommodaties, de busondernemingen maar ook de organisaties waarmee wij de excursies ter plaatse organiseren.

5          Onze reisbegeleiders stimuleren onze reizigers om lokale producten te kopen en in kleine, lokale restaurants te lunchen of dineren.

6          Verminderen van het plasticverbruik op reis

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. Wij stimuleren dat klanten geen plastic drinkflessen aanschaffen.

7   We maken reizigers er tijdens de reis op attent te denken om de airco, het licht, gebruik van water en hergebruik van handdoeken.

8          Duurzaamheid op kantoor

Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat wij op kantoor zo duurzaam mogelijk zijn. Bijvoorbeeld versturen wij bij voorkeur informatie digitaal. Natuurlijk heeft het papier dat wij gebruiken het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC). We doen aan afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges. Wij gebruiken zonnepanelen en beperken zoveel mogelijk ons energiegebruik. Daarnaast zijn de gebruiksartikelen FaitTrade, biologisch of hebben een eco-keurmerk.

ECPAT

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for Children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen reizigers uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Voor meer informatie: www.ecpat.nl.

 

Wij werken veelal met grotere groepen zodat wij lezingen kunnen verzorgen met bekende specialisten – vaak een van de redenen waarom men voor onze reizen kiest. De excursies echter maken wij weer in kleinere groepen. De groepen van onze reizen bestaan in de regel uit maximaal 25 deelnemers. Maar om de impact te verkleinen reizen ter plaatse 2 groepen in 1 bus en splitsen ze zodra zij op locatie zijn. Ook proberen we lokaal met het openbaar vervoer, per fiets o te voet te reizen. We werken veelal rechtstreeks met lokale restaurants, agenten, instanties, gidsen en busondernemingen, waardoor de opbrengsten de plaatselijke economie stimuleren.

We stimuleren reisbegeleiders en deelnemers om hun voetafdruk zo klein mogelijk te houden tijdens de reis.

2          Gebruik maken van directe vluchten

Een directe vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom stimuleren wij actief dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door non-stop vluchten aan te bieden en slechts wanneer dit niet mogelijk is, of indien het commercieel gezien noodzakelijk is, voor een vlucht met een overstap te kiezen. Als alternatief wordt dan de rechtstreekse vlucht aangeboden.

Niet alleen de internationale vluchten leveren vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Er zijn vaak goede alternatieven voorhanden om trajecten per trein of bus af te leggen.

We bieden in 2023 meer reizen binnen Europa aan en bieden bij onze reizen de mogelijkheid om per trein naar de bestemming te reizen als alternatief voor een vlucht, indien dit mogelijk is. Ook proberen we begeleiding met alternatieven voor vluchten te laten reizen. Indien dit vanwege de afstand niet mogelijk is dan kiezen wij voor rechtstreekse vluchten.

3          Reizigers overtuigen om met de trein naar Schiphol te gaan

De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein. Wij zullen dit in de communicatie naar onze klanten benadrukken.

4          Werken met lokale partners die duurzaamheid hoog in aanzien hebben

Dit heeft zowel betrekking op de accommodaties, de busondernemingen maar ook de organisaties waarmee wij de excursies ter plaatse organiseren.

5          Onze reisbegeleiders stimuleren onze reizigers om lokale producten te kopen en in kleine, lokale restaurants te lunchen of dineren.

6          Verminderen van het plasticverbruik op reis

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. Wij stimuleren dat klanten geen plastic drinkflessen aanschaffen.

7   We maken reizigers er tijdens de reis op attent te denken om de airco, het licht, gebruik van water en hergebruik van handdoeken.

8          Duurzaamheid op kantoor

Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat wij op kantoor zo duurzaam mogelijk zijn. Bijvoorbeeld versturen wij bij voorkeur informatie digitaal. Natuurlijk heeft het papier dat wij gebruiken het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC). We doen aan afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges. Wij gebruiken zonnepanelen en beperken zoveel mogelijk ons energiegebruik. Daarnaast zijn de gebruiksartikelen FaitTrade, biologisch of hebben een eco-keurmerk.

ECPAT

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for Children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen reizigers uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.Voor meer informatie: www.ecpat.nl.

 

DUURZAAMHEIDSBELEID Pied à Terre Reizen & Lezingen BV

 Duurzaamheidsmanagement en wettelijke naleving

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door;

 • Een medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor de taken van de duurzaamheidscoördinator;
 • Het hebben van een duurzame missie die wordt gecommuniceerd naar klanten, partners en leveranciers’
 • Het hebben van een geschreven duurzaamheidsbeleid dat is gericht op het verminderen van de negatieve sociale, culturele, economische en milieueffecten van de activiteiten van de organisatie;
 • Samen te werken met externe werkgroepen die duurzaamheid in het toerisme ondersteunen;
 • Het uitvoeren van een nulmeting van de prestaties van de organisatie op het gebied van duurzaamheid;
 • Het hebben van een duurzaam actieplan met duidelijke doelen, acties, maatregelen, verantwoordelijkheden en tijdsplanning;
 • Te zorgen voor transparantie van de organisatie in duurzaamheid door openbare rapportage en communicatie;
 • Te zorgen dat alle medewerkers volledig op de hoogte zijn van het duurzaamheidsbeleid en zich inzetten om dit te implementeren en te verbeteren.

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich ertoe zich te houden aan alle nationale wet- en regelgeving en voorschriften.

 

 1. Intern beheer: social beleid en mensenrechten

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich tot duurzaam intern beheer door een duidelijk en goed gecommuniceerd sociaal beleid door:

 • Medewerkers de vrijheid van dienstbetrekking en contract beëindiging te verlenen met voorafgaande kennisgeving van twee maanden zonder boete.
 • Opname van arbeidsvoorwaarden volgens het Nationale Arbeidsrecht en een functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst;
 • Vermelding van het loontarief in het contract dat gelijk is aan of hoger dan het nationale wettelijke loon;
 • Bepaling en compensatie van overuren op basis van onderling overleg;
 • Zorg voor medische- en aansprakelijkheidsverzekering volgens nationale wetgeving;
 • Het hebben van een gezondheids-en veiligheidsbeleid voor werknemers dat voldoet aan de nationale wettelijke normen;
 • EHBO-sets op kantoor beschikbaar hebben;
 • Voldoen aan de nationale wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd van werknemers;
 • Het hebben van gedocumenteerde effectieve procedures voor werknemers om hun klachten en verwachtingen kenbaar te maken;
 • Het hebben van een duidelijke disciplinaire procedure die effectief wordt gecommuniceerd naar werknemers;
 • Regelmatig medewerker tevredenheidonderzoek te doen en hier opvolging aan te geven, dit tijdens functioneringsgesprekken
 • Het creëren van kansen voor studenten in de vorm van (afstudeer)stages en traineeships;
 • Het bevorderen van werkgelegenheid voor personen met speciale behoeften en/of handicap.

 

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich ertoe mensenrechten na te streven door;

 • Vakbondslidmaatschap, collectieve arbeidsonderhandelingen en vertegenwoordiging van leden door vakbonden niet te belemmeren;
 • Te voldoen aan (sector brede) collectieve arbeidsvoorwaarden onderhandelings-structuren;
 • Niet te discrimineren, met betrekking tot werving arbeidsvoorwaarden, toegang tot opleiding en hogere functies of promotie op het gebied van geslacht, ras, leeftijd, handicap, etniciteit, religie of seksuele geaardheid;
 • Te zorgen voor gelijke kansen en toegang voor alle werknemers tot middelen en kansen voor persoonlijke ontwikkeling door middel van regelmatige trainingen en opleidingen.

 

 1. Intern beheer: Milieu en gemeenschapsrelaties

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich tot milieu- en gemeenschapsrelaties door;

 • Actief het gebruik van wegwerpartikelen te verminderen;
 • Voorkeur te geven aan duurzame goederen en diensten, kantoor- en catering-benodigdheden, relatiegeschenken en merchandise;
 • Producten zo mogelijk in bulk in te kopen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen;
 • Standaard kopieerapparaten en printers in te stelen op dubbelzijdig afdrukken om papier te besparen;
 • Gebruik te maken van schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn en zijn gecertificeerd met een Eco-label;
 • Brochures laten afdrukken op FSC (of ander gecertificeerd label) papier, bij een drukkerij die werkt met een gecertificeerd milieubeheersysteem;
 • Brochures online aan te bieden om papier en verzendkosten te besparen;
 • Zich actief in te zetten voor het meten en verminderen van energieverbruik;
 • CO2 uitstoot van het kantoor te berekenen en te compenseren;
 • Energiezuinige verlichting en groene energie te gebruiken;
 • Alle lichten en apparatuur uit te schakelen wanneer ze buiten gebruik zijn;
 • De voorkeur te geven aan energiezuinige apparatuur bij het kopen van nieuwe producten;
 • Een actief beleid te hebben om het waterverbruik op kantoor te verminderen;
 • Waterbesparende apparatuur te installeren in toiletten, hergebruik van afvalwater en/of opgevangen regenwater;
 • Door nationale wetgeving inzake afvalverwijdering na te leven;
 • Doelstellingen te ontwikkelen en implementeren voor vermindering en recycling van vast afval;
 • Maatregelen te nemen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en geen niet-recycleerbare of niet-biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen aan te bieden;
 • Op kantoor herbruikbare bekers, bestek en borden te gebruiken;
 • Op kantoor geen plastic flesjes te gebruiken;
 • Alle materialen die kunnen worden gerecycled te scheiden en de inzameling te organiseren;
 • Inktcartridges en toners bij te vullen voor hergebruik en/of lege vullingen in te leveren bij de aanbieder;
 • Batterijen te recyclen of correct in te leveren;
 • De Nationale wetgeving omtrent afvalwaterbehandeling na te leven;
 • Het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren en waar mogelijk te vervangen;
 • Loodvrije verf op waterbasis te gebruiken, zowel binnen als buiten;
 • Personeelsgerelateerd reizen meten en verminderen en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen stimuleren;
 • Uitstoot van personeelsgerelateerd reizen te compenseren;
 • Werknemers financieel aan te moedigen om gebruik te maken van openbaar vervoer of andere duurzame vervoersmiddelen;
 • Werk-woon verkeer te verminderen door middel van telewerk, video-vergaderingen en thuiswerken te stimuleren;
 • Personeelsleden periodieke begeleiding en training aan te bieden over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het MVO-beleid;
 • Bij te dragen aan de bescherming en het behoud van lokale historische, archeologische, culturele en spirituele belangrijke kenmerken van bestemmingen, en de toegang daartoe voor lokale bewoners niet belemmeren.

 

 1. Lokale partners

Op basis van een overzicht van onze belangrijkste lokale partners heeft Pied à Terre Reizen & Lezingen een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om de duurzaamheidspraktijken van onze lokale partners te verbeteren. Ons doel is om duurzame ontwikkeling concreet te maken voor elke partner binnen ons bedrijf.

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich daartoe door;

 • Een overzicht bij te houden van de duurzaamheidspraktijken van lokale partners;
 • Alleen te werken met organisaties die duurzaamheid daadwerkelijk implementeren;
 • Aandacht te besteden aan de voordelen van de lokale bevolking bij het selecteren van lokale agenten en hun sociale beleid voor werknemers;
 • Bewustzijn te creëren over duurzaam toerisme en de gevolgen;
 • Lokale partners te informeren over de Travelife duurzaamheidsstandaarden en nationale toerisme standaarden en wetten;
 • Indien relevant een samenwerkingscontract te tekenen met de lokale partners om hun praktijken met betrekking tot duurzaamheid aan te moedigen;
 • Duurzaamheidspraktijken van de belangrijkste partners regelmatig evalueren om zeker te weten dat ze daadwerkelijk duurzaam werken;
 • De lokale partners te infomeren over het duurzaamheidsbeleid en dat van hen wordt verwacht zich hieraan te houden;
 • Belangrijke duurzaamheidsclausules op te nemen in eventuele contracten met lokale partners;
 • Lokale partners motiveren om deel te nemen aan (lokale) duurzaamheidstrainingen;
 • Indien van toepassing schriftelijke contracten te hebben met lokale partners;
 • Clausules in de eventuele partnercontracten op te nemen die in staat stelt om de contractuele overeenkomst voortijdig te beëindigen als de lokale partner geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen in de directe supply chain te voorkomen;
 • Ervoor te zorgen dat lokale partners voldoen aan alle relevante nationale wetten die de rechten van werknemers beschermen.
 1. Transport

Pied à Terre Reizen & Lezingen probeert ervoor te zorgen dat voertuigen die tijdens reizen worden gebruikt niet meer dan de gemiddelde vervuiling veroorzaken. Wij geloven dat transport een belangrijk aspect is van duurzaam toerisme en we doen ons best om het gemiddelde vervuilingsniveau te verlagen.

Pied à Terre Reizen & Lezingen  verbindt zich daartoe door;

 • De meest duurzame opties te selecteren, rekening houdend met de prijs en comfort bij het selecteren van transportopties naar de bestemming;
 • (Duurzaam) openbaar vervoer te integreren naar het vertrekpunt van de internationale reis;
 • Voorkeur te geven aan duurzamere alternatieven bij het selecteren van transportopties voor transfers en excursies op de bestemming, rekening houdend met prijs, comfort en praktische overwegingen;
 • De CO2 uitstoot van de reis volledig te compenseren. Pied à Terre Reizen werkt hiervoor samen met Fair Climate Fund.

 

 1. Accommodaties

Pied à Terre Reizen & Lezingen probeert een volledig duurzame supply chain te realiseren. De partner accommodaties spelen hier een belangrijke rol en worden gestimuleerd en gemotiveerd om duurzame werkwijzen te implementeren.

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich daartoe door;

 • Accommodaties te selecteren die voldoen aan duurzaamheid- en kwaliteitsnormen met een speciale focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Voorkeur te geven aan accommodaties die lokaal eigendom zijn en lokaal beheerd worden;
 • Accommodaties te selecteren die de lokale bevolking werkgelegenheid biedt;
 • Accommodaties aan te moedigen om duurzaamheidstrainingen te volgen;
 • Duidelijk en actief de duurzaamheidsdoelstellingen te communiceren naar accommodaties;
 • Duidelijk voorkeur te geven aan accommodaties die werken met internationale erkende certificering (GSTC erkend);
 • Gecontracteerde accommodaties te motiveren om zich te certificeren bij een Internationale erkende certificering (GSTC erkend);
 • Duurzaamheidsclausules in alle eventuele contracten met accommodaties op te nemen die zich richten op kinderarbeid, anti-corruptie en omkoping, afvalbeheer en bescherming van biodiversiteit;
 • Ervoor te zorgen dat via de supply chain de rechten van kinderen worden gerespecteerd en gewaarborgd;
 • Een clausule op te nemen in eventuele contracten die een nul-tolerantiebeleid voor seksuele uitbuiting van kinderen vastlegt;
 • Een clausule op te nemen waardoor een eventuele contractuele overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd als de accommodatie geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

 

 1. Excursies en activiteiten

Pied à Terre Reizen & Lezingenhecht grote waarde aan dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en streeft daardoor naar reizen met een kleine voetafdruk. We beschermen de authenticiteit van de lokale bevolking en de natuurlijke omgeving en zijn tegen het schenden van dieren in het wild en het vervuilen van het milieu.

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich daartoe door;

 • Een overzicht te hebben per reis van ecologisch of cultureel gevoelige excursies die worden aangeboden;
 • Klanten te adviseren over gedragsnormen tijdens excursies en activiteiten met een focus op het respecteren van de lokale cultuur, natuur en omgeving;
 • De duurzaamheidsstellingen- en vereisten te communiceren aan gecontracteerde excursie aanbieders;
 • Geen excursies aan te bieden die schade toebrengen aan mensen, dieren, planten, natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie, of die sociaal en cultureel onaanvaardbaar zijn;
 • Geen excursies aan te bieden waarbij wilde diersoorten worden vastgehouden, behalve goed gereguleerde activiteiten in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetgeving;
 • Niet samen te werken met bedrijven die op wilde diersoorten jagen, consumeren, tentoonstellen, verkopen of verhandelen;
 • Bekwame en/of gecertificeerde gidsen in dienst te hebben die klanten begeleiden op gevoelige culturele en/of ecologische bestemmingen;
 • Excursies en activiteiten waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks betrokken worden te promoten aan onze klanten;
 • Excursies en activiteiten die de lokale omgeving en biodiversiteit ondersteunen (zoals een bezoek aan beschermde gebieden) te promoten aan onze klanten.

 

 1. Reisleiding en gidsen

Pied à Terre Reizen & Lezingen streeft ernaar zoveel mogelijk lokale inwoners te betrekken in de toeristische sector. Wij staan voor een eerlijke en veilige werkomgeving die lokale gemeenschappen ondersteunt en respecteert.

Pied à Terre Reizen & Lezingen verbindt zich daartoe door;

 • Ervoor te zorgen dat alle werknemers een schriftelijk arbeidscontract hebben, inclusief arbeidsvoorwaarden en een functieomschrijving;
 • Voorkeur te geven aan het werken met lokale reisleiders, vertegenwoordigers, gidsen, dragers, chauffeurs, koks en ander lokaal personeel in geval van gelijke bekwaamheid;
 • Ervoor te zorgen dat alle lokale partners voldoen aan de toepasselijke internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, en minimumnormen in de toeristische sector;
 • Reisleiders, lokale vertegenwoordigers, gidsen, dragers en ander lokaal personeel dat wordt ingehuurd minimaal een leefbaar loon te betalen dat gelijk is aan of hoger dan het lokale wettelijke minimum;
 • Ervoor te zorgen dat lokale werknemers gekwalificeerd zijn en regelmatig worden opgeleid;
 • Lokale werknemers de klanten laten informeren over relevante duurzaamheidsaangelegenheden op de bestemming, sociale normen en waarden en mensenrechten;
 • Lokale werknemers het vermijden van seksuele uitbuiting van kinderen en dit ook te communiceren naar klanten;
 1. Bestemmingen

Pied à Terre Reizen & Lezingen zet zich in voor een duurzame bestemming door;

 • Rekening te houden met duurzaamheidsaspecten in het selectieproces van nieuwe bestemmingen en mogelijk alternatieve bestemmingen aan te bieden;
 • Geen bestemmingen te selecteren waar toerisme leidt tot structurele negatieve lokale effecten (tenzij de betrokkenheid van de organisatie resulteert in duidelijke tegenwichtseffecten);
 • Overweegt in selectie van nieuwe bestemmingen de bereikbaarheid met duurzamere transportmiddelen;
 • Naleving van wettelijk gebaseerde ruimtelijke ordening, beschermde gebieden en erfgoedregeling.
 • Initiatieven te ondersteunen die de relatie tussen accommodaties en lokale leveranciers verbeteren;
 • Geen reclame te maken voor souvenirs die bedreigde flora en fauna soorten bevatten zoals aangegeven in het CITES-verdrag en de IUCN rode lijst van historische en archeologische artefacten.
 1. Klantencommunicatie en bescherming

Voorafgaand aan de boeking verbindt Pied à Terre Reizen & Lezingen zich tot klantcommunicatie- en bescherming door;

 • Het beschikbaar stellen van richtlijnen voor klantcontact, gevolgd door de medewerkers;
 • De AVG wet volledig na te leven;
 • Relevante waardes en gedragscodes in marketing en reclame na te leven waarbij er niet meer wordt beloofd dan wordt geleverd;
 • Product- en prijsinformatie duidelijk, volledig en nauwkeurig aan te bieden;
 • Het verstrekken van bestemmingsinformatie, die feitelijk correct, evenwichtig en volledig is;
 • Klanten te informeren over de milieu-impact van verschillende transportopties om de bestemming te bereiken en om duurzame alternatieven aan te bieden indien beschikbaar;
 • Duurzame accommodaties, excursies en trasport te promoten met logo’s op een manier dat het voor de klant duidelijk gezien wordt als ‘de betere optie’;
 • Klanten te informeren over eventuele duurzame alternatieven met betrekking tot accommodaties, excursies, pakketreizen en transportopties, indien beschikbaar;
 • Klanten te informeren over duurzaamheidsverplichtingen en acties.

Na en tijdens de reis van de klant verbindt Pied à Terre Reizen & Lezingen zich ertoe:

 • Informatie te verstrekken aan klanten over de natuurlijke omgeving, lokale cultuur en cultureel erfgoed op de reisbestemming; indien relevant
 • Consumenten te informeren over belangrijke duurzaamheidsaspecten en kwesties op de bestemming en tips te geven hoe klanten een positieve bijdrage kunnen leveren;
 • Klanten te informeren over risico’s en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot eventuele gezondheids- en veiligheidszaken op de bestemming;
 • Een contactpersoon en telefoonnummer permanent beschikbaar te houden voor noodsituaties;
 • Personeel te trainen en richtlijnen beschikbaar te hebben voor het omgaan met noodsituaties;
 • Klanten te voorzien van geschreven richtlijnen en/of gedragscodes voor eventuele gevoelige excursies en activiteiten om negatieve bezoekersimpact te minimaliseren en plezier te maximaliseren;
 • Klanten te voorzien van informatie over commerciële, seksuele of andere vormen van uitbuiting en intimidatie, met namen van kinderen;
 • Klanten te informeren over toepasselijke wetgeving met betrekking tot de aankoop en export van historische of religieuze souvenirs met materialen van bedreigde flora en/of fauna van de bestemming;
 • Klanten te motiveren om lokale restaurants en winkels te bezoeken;
 • Klanten te informeren over duurzame transportopties op de bestemming waar mogelijk;
 • Klanten aan te moedigen om te doneren aan lokale goede doelen en duurzame initiatieven.

Na de reis van de klant verbindt Pied à Terre Reizen & Lezingen zich ertoe;

 • Systematisch klanttevredenheid te meten en rekening te houden met de resultaten voor service en productverbeteringen;
 • Duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van het onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Het hebben van duidelijke procedures in geval van klachten en ontevredenheid van klanten.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons duurzaamheidsbeleid. Neemt u dan contact op met Hanneke van Mierlo via reizen@piedaterrereizen.nl