Pied à Terre Reizen

Duurzaamheid is een begrip dat, zeker de laatste jaren, steeds meer voorkomt in het nieuws. Mede door klimaatverandering en de zichtbare effecten hiervan wordt steeds duidelijker dat People / Planet / Profit zicht niet meer op een duurzame wijze tot elkaar verhouden.

Zeker voor de reisbranche, wereldwijd een belangrijke speler in deze, valt er nog veel te winnen. We weten dat wij met onze reizen een niet te vermijden invloed uitoefenen op het milieu, klimaat en de natuur en cultuur op de verschillende reisbestemmingen. Door voortdurend alles te doen om eventuele negatieve effecten van onze reizen tot een minimum te beperken, terwijl we de positieve effecten stimuleren, hopen wij toch een goede balans te vinden.

 

Duurzaamheid Missiestatement

Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van ons product te minimaliseren. Wij steunen onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te behalen, creëren meer bewustwording onder onze afnemers en stimuleren meer duurzaam reisgedrag van onze reizigers en begeleiders.

Pied à Terre Reizen streeft de volgende doelstellingen na:

  • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
  • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
  • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
  • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Pied à Terre Reizen.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

  • de keuze van leveranciers met wie wij werken
  • de keuze van onze manier van reizen
  • interne bedrijfsvoering

ANVR

Pied à Terre Reizen is aangesloten bij de ANVR en hanteert de uitgangspunten, gedragsregels en besluiten voor duurzaam toerisme zoals binnen deze organisatie zijn afgesproken. Wij streven ernaar duurzaamheid in de verschillende facetten van de bedrijfsvoering te laten meewegen, dit zowel binnen de interne organisatie alsook in de samenwerking met externe partners.

Better Holidays

De ANVR heeft een aantal richtlijnen opgezet voor bedrijven in de toerismesector om een duurzame aanpak te hanteren binnen het bedrijf. Zij hebben een onderzoek gedaan onder Nederlandse reizigers en daaruit is gebleken dat er verwacht word dat de reisorganisatie zelf verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot ecologisch en maatschappelijk verantwoord werken. De ANVR heeft daarom het Better Holidays programma opgericht welke bestaat uit vijf stappen om een duurzaamheidsbeleid toe te passen. Hiervoor dient eerst het Travelife certificaat behaald te worden, welke de duurzaamheidsspecialist heeft behaald. Aan het duurzaamheidsbeleid wordt intern hard gewerkt, de eerste stappen zijn gezet zoals het CO2-neutraal aanbieden van onze reizen en het ondertekenen van de Plastic Pledge.

Travelife

Pied a Terre Reizen is bezig met het partnerschap van Travelife. Op korte termijn willen wij een door Travelife gecertificeerde organisatie zijn. Travelife is een duurzaam certificeringsprogramma speciaal ontwikkeld voor reisorganisaties en accommodaties. Zo ondersteunt deze organisatie ons door middel van duurzaamheidscriteria gericht op het verbeteren van sociale- en milieuaspecten op onze reisbestemmingen. Dit doen zij door middel van trainingen, planningen en rapportages. Voor de toekomst hopen wij meer van onze accommodaties kennis te laten maken met Travelife.

FairClimateFund

Logo FairClimateFundTerwijl wij in het Westen grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, hebben mensen in ontwikkelingslanden hier veel meer last van. FairClimateFund maakt projecten mogelijk die CO₂-uitstoot reduceren en daarnaast een betere toekomst geven aan mensen in ontwikkelingslanden. Dit doen zij door te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden met een focus op schonere kookoplossingen en het planten van bomen volgens eerlijke uitgangspunten. Met de CO₂-credits die deze projecten genereren, betalen lokale huishoudens hun investering terug.

FairClimateFund is een sociale onderneming gestart in 2009 en onderdeel van de ICCO Group waarvan de ICCO Cooperation de aandeelhouder is. De stichting ICCO, opgericht in 1964, is het enige lid van de coöperatie. De directie van de ICCO Group staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

De projecten zijn Fairtrade gecertificeerd en genereren Gold Standard/ Fairtrade Carbon Credits. Zij verkopen deze CO₂-credits tegen een eerlijke prijs aan particulieren en bedrijven in westerse landen die de CO₂-uitstoot willen compenseren die ze (nog) niet kunnen verminderen.

De inkomsten van de CO₂-credits dekken de kosten van het project. Lokale huishoudens betalen hun kooktoestellen af met de CO₂-credits die ze produceren en ze ontvangen een Fairtrade premie die wordt geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.

CO2-compensatie

Bij CO₂-compensatie zorgt u ervoor dat er, in ruil voor de CO₂-uitstoot die u veroorzaakt, ergens anders minder CO₂ wordt uitgestoten of CO₂ uit de lucht wordt gehaald. Daarmee compenseert u uw CO₂-uitstoot.

Bij het boeken van de reis bieden deelnemers de mogelijkheid om eenvoudig en doeltreffend de CO2-voetafdruk van de reis te compenseren. Deze is berekend voor de hele reis en betreft het vliegen, de accommodatie, het transport bij excursies, de maaltijden en eventuele extra dagen bij de pré- en posttours.

Pied à Terre Reizen zal dit trachten te stimuleren, evenals bij partners voor wie wij reizen uitvoeren, bijvoorbeeld bij NRC. Kijk voor meer informatie op www.fairclimatefund.nl.

 Onze aanpak ten aanzien van Duurzaamheid

Wij trachten bij het organiseren van onze reizen zo verantwoordelijk mogelijk keuzes te maken om de mogelijke negatieve effecten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn een reisorganisatie. Wij organiseren niet alleen excursies binnen Nederland maar ook reizen binnen en buiten Europa. Inherent hieraan is dat wij gebruik maken van internationale vluchten en dergelijke. Toch proberen wij door onze keuzes het effect op de lokale omstandigheden zo positief mogelijk te laten zijn, zowel voor mens als natuur. Dit is echter niet altijd eenvoudig.

Onze doelstellingen

1          CO2 neutraal reizen en verlaging van de gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger

Onze deelnemers reizen, indien zij dit wensen CO2-neutraal. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen.

Wij werken veelal met grotere groepen zodat wij lezingen kunnen verzorgen met bekende specialisten – vaak een van de redenen waarom men voor onze reizen kiest. De excursies echter maken wij weer in kleinere groepen. De groepen van onze reizen bestaan in de regel uit maximaal 25 deelnemers. Maar om de impact te verkleinen reizen ter plaatse 2 groepen in 1 bus en splitsen ze zodra zij op locatie zijn. We werken veelal rechtstreeks met lokale restaurants, agenten, instanties, gidsen en busondernemingen, waardoor de opbrengsten de plaatselijke economie stimuleren.

2          Gebruik maken van directe vluchten

Een directe vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom stimuleren wij actief stimuleren dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door non-stop vluchten aan te bieden en slechts wanneer dit niet mogelijk is voor een vlucht met een overstap te kiezen.

Niet alleen de internationale vluchten leveren vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Er zijn vaak goede alternatieven voorhanden om trajecten per trein of bus af te leggen.

We bieden in 2021 meer reizen binnen Europa aan en bieden bij  onze reizen de mogelijkheid om per trein naar de bestemming te reizen als alternatief voor een vlucht, indien dit mogelijk is.

3          Reizigers overtuigen om met de trein naar Schiphol te gaan

De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein. Wij zullen dit in de communicatie naar onze klanten benadrukken.

4          Werken met lokale partners die duurzaamheid hoog in aanzien hebben

Dit heeft zowel betrekking op de accommodaties, de busondernemingen maar ook de organisaties waarmee wij de excursies ter plaatse organiseren.

5          Onze reisbegeleiders stimuleren onze reizigers om lokale producten te kopen en in kleine, lokale restaurants te lunchen of dineren.

6          Verminderen van het plasticverbruik op reis

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. Wij stimuleren dat klanten geen plastic drinkflessen aanschaffen.

7   We maken reizigers er tijdens de reis op attent te denken om de airco, het licht, gebruik van water en hergebruik van handdoeken.

8          Duurzaamheid op kantoor

Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat wij op kantoor zo duurzaam mogelijk zijn. Bijvoorbeeld versturen wij bij voorkeur informatie digitaal. Natuurlijk heeft het papier dat wij gebruiken het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC). We doen aan afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges.

ECPAT

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Voor meer informatie: www.ecpat.nl.