Duurzaam Toerisme Missiestatement

Ons streven is bij te dragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeristisch ondernemen. Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van ons product te minimaliseren. Wij steunen onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te behalen, creëren meer bewustwording onder onze afnemers en stimuleren meer duurzaam reisgedrag.

Milieubeleidsverklaring

De laatste jaren richt de aandacht van de producent en consument zich meer en meer naar de effecten van ons gedrag (zowel productie als consumptie) op onze omgeving. Het gevoel en de noodzaak om milieuvervuiling in brede zin terug te dringen èn te voorkomen, wordt parallel daaraan sterker.

 

Ook Pied à Terre Reizen wil een bijdrage leveren aan de zorg voor het milieu, in brede zin, ook al wordt het wellicht daarin enigszins beperkt door zijn kleine omvang. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Pied à Terre Reizen op dit terrein nastreeft.

Pied à Terre Reizen streeft de volgende doelstellingen na:

  • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
  • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
  • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
  • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Pied à Terre Reizen.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

  • de productie en verspreiding van eventueel drukwerk
  • de keuze van leveranciers met wie wij werken
  • de keuze van onze manier van reizen